Μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχους οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να αποτελούν κατ' ελάχιστον το 32% του ενεργειακού μίγματος, και η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάσει στο 32,5% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικές, αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να τύχουν αποδοχής από την κοινωνία των πολιτών. Ιδανικά, οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν μέρος στην επιλογή των προαναφερθέντων, καθώς και να ενημερωθούν και εκφράσουν την γνώμη τους για τις εναλλακτικές επιλογές.

Για τον λόγο αυτό, το PARIS REINFORCE, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και οι ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ (Convergences Greece Forum) συνδιοργάνωσαν την ημερίδα «Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Ελληνικό Περιβάλλον: Ποιες οι επιλογές;», την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στο Μουσείο Ακρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία σε φορείς της οικονομίας, του δημοσίου και των πολιτών να ακούσουν και να εκφρασθούν.

Η ημερίδα αποτελούνταν από τρεις ενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ενέργεια και το περιβάλλον, τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και τις σχετικές τεχνολογίες και πολιτικές, καθώς και τον ρόλο της γεωθερμίας. Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «ΑΠΕ: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον και η Περίπτωση των Ανεμογεννητριών», μετά το πέρας της οποίας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας βρίσκονται παρακάτω:

Καλωσόρισμα - Εισαγωγή

Κώστας Καρράς - Ομιλία Καλωσορίσματος

Χάρης Δούκας - Ομιλία Καλωσορίσματος

1η Κεντρική Ομιλία

Χρήστος Ζερεφός - Η Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα από την Αρχαιότητα ως το Μέλλον

1η Ενότητα: Επιχειρήσεις, Ενέργεια & Περιβάλλον

Γιώργος Προκοπίου

Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου - Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή

Γιάννης Ρέτσος - Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: Προσαρμογή στη Νέα Εποχή

2η Ενότητα: Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός - Τεχνολογίες και Πολιτικές

Αλίς Κοροβέση - Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια υπό το Πρίσμα της Πράσινης Συμφωνίας και του Πακέτου Καθαρή Ενέργεια

Δημήτρης Ζωντανός - Πρότζεκτ Ελληνικό

Αθανάσιος Στούμπος - Οι Προοπτικές του Υδρογόνου ως Ενεργειακού Φορέα

Ξενοφών Βερύκιος - Παραγωγή Υδρογόνου για Οικονομική Ανάπτυξη και Επιβράδυνση της Κλιματικής Αλλαγής

Αλεξάνδρα Σδούκου - Η Δεκαετία της Πράσινης Ανάπτυξης

Λάμπρος Κοντογεώργος - Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

2η Κεντρική Ομιλία

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη - Οι Συγκλίσεις

Κώστας Συνολάκης

3η Ενότητα: Γεωθερμία

Μιχάλης Φυτίκας - Το Γεωθερμικό Δυναμικό της Ελλάδας

Κώστας Παπαβασιλείου - Το Γεωθερμικό Δυναμικό σε Μακεδονία και Θράκη Προοπτικές και Δυνατότητες Αξιοποίησης του

Κωνσταντίνος Μαύρος - Η Γεωθερμία ως Ενέργεια Βάσης

Γιάννης Παλαιοκρασσάς - Γεωθερμία: Γνωστή Παλιά, Άγνωστη Σήμερα

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον και η Περίπτωση των Ανεμογεννητριών"

Παναγιώτης Παφίλης - Βιοποικιλότητα και Αιολικά Πάρκα

Diletta Zeni - Αιολική Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση

Παναγιώτης Φωκάς - Παγουλάτος - Υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν ονόματι της προστασίας του; Η προβληματική της χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ σε προστατευόμενες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Stephan Wrage - Skysails Power - Επαναστατικό Εναέριο Σύστημα Αιολικής Ενέργειας

Αποστόλης Καλτσής

Γιάννης Γεώργιζας - Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τοπικοί Φορείς

Tim Salmon

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Αλέξανδρος Νίκας - Ψηφοφορία